Flinke fagarbeidere gir fortrinn i markedet

INGER-MARIE SPERRE
Managing Director

Brødrene Sperre AS på Ellingsøy forbereder i disse dager en rekke praktiske fagprøver. Hele 18 av bedriftens ansatte er klare for den avsluttende praktiske prøven som skal resultere i fagbrev i sjømatproduksjonsfaget. Teorien har gjengen allerede gjennomført med strålende resultater.

Brødrene Sperre som er en av de aller største sjømatbedriftene i landet, har en klar filosofi rundt kompetanse. Kvalitetssjef Lene Risbakk er tydelig på at bedriften ønsker å ha flest mulig ansatte med faglig kompetanse. «Flinke medarbeidere gir et bedre produkt og dermed et fortrinn i markedet.»

  • All pages bottom

    Fresh from the cold waters of the north