Tillitsverv i NHO

Daglig leder i Brødrene Sperre AS, Inger-Marie Sperre, ble på generalforsamlingen i NHO den 13. juni 2017 valgt til visepresident i organisasjonen.

Inger-Marie tar på seg dette vervet fordi det gir en unik mulighet til å arbeide med bedriftenes rammebetingelser.

- Som styremedlem i NHO skal jeg jobbe med rammevilkårene til alle medlemsbedriftene i organisasjonen. Samtidig vil jeg ikke legge skjul på at mitt hjerte banker ekstra hardt for de kystbasert næringene og for det private eierskapet. I tillegg ønsker jeg å arbeide for å utvikle videre det unike trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv. Det er viktig for verdiskapningen i bedriftene å utligne motsetningsforholdene i arbeidslivet, sier hun i en kommentar.

  • All pages bottom

    Fresh from the cold waters of the north