Årsregnskap for 2016

Årsregnskapet for 2016 viser en omsetning på drøyt MNOK 1.700, og et årsresultat på MNOK 7.  

Vi er selvsagt ikke fornøyd med driftsresultatet i 2016.

Produksjonsanleggene fungerer godt og produksjonen er effektiv. Vi er godt fornøyd med innsatsen til våre ansatte.

Regnskapstallene vitner om en virkelighet der innkjøpsprisen på råvarene som vi videreforedler er for høy i forhold til de prisene det er mulig å få for produktene i markedet. Dårlig økonomisk resultat skaper igjen utfordringer for videre utvikling av marked, produkter og produksjonsutstyr.

Hele vår organisasjon arbeider målrettet for å bedre resultatet, og vi ser frem til en høst hvor vi forventer et høyt aktivitetsnivå

  • All pages bottom

    Fresh from the cold waters of the north