Per Sandberg lærer om klippfiskindustri

I forbindelse med Nordisk ministerrådsmøte i Ålesund mot slutten av juni, var Fiskeriminister Per Sandberg på besøk på Hovedanlegget på Ellingsøy.

Sandberg var vertskap for en delegasjon bestående av representanter fra Islandske, Færøyske, Svenske, Danske og Finske myndigheter. I følget var også tre av hans medarbeidere fra departementet, samt Sandbergs politisk rådgiver.

Under besøket fikk følget en presentasjon av bedriften, en omvisning i produksjonslokalene for klippfisk, samt en orientering om viktige forutsetninger for verdiskapende klippfiskproduksjon.

På bildet ser vi driftssjef Kjartan Stokke, som forklarer Sandberg betydningen av forutsigbar tilgang til råstoff av riktig kvalitet.

  • All pages bottom

    Fresh from the cold waters of the north