Granit på veg heim

 Nye Granit er no på veg heim frå det tyrkiske skipsverftet.

Båten skal døypast i en dåpsseremoni i Bekkjarvik 7. september. Deretter legg Granit kursen for Ellingsøya for klargjering, før den starter fisket mot midten av månaden. 

I den tid båten ligg på Ellingsøya vil det være mogleg å ta ein titt om bord. Tidspunktet for dette vil bli gjort kjent seinare. 

  • All pages bottom

    Fresh from the cold waters of the north