Årsregnskap for 2017

Årsregnskapet for 2017 viser en omsetning på MNOK 1.800, og et årsresultat på MNOK 46,8.

Vi er godt fornøyde med driftsresultatet i 2017. Vi har hatt god utnyttelse av produksjonsanleggene, som alle fungerer godt. Produksjonen er relativt effektiv, og vi er godt fornøyd med innsatsen til våre ansatte.

Vi leter selvsagt hele tiden etter ting vi skal bli bedre på, og jobber målrettet for å opptre i tråd med våre verdier:

Autentisk.
Fordi vår historie er sterkt knyttet til opprinnelsen av klippfiskproduksjon i Norge

Personlig.
Fordi det ligger i vår natur å være direkte og tydelige, engasjerte og ærlige.

Kunnskapsrik.
Fordi vi høy kompetanse i foredlingen av fisk og er profesjonelle i vår rolle mellom fisker og marked.

Offensiv.
Fordi vi utfordrer oss selv slik at vi til enhver tid kan gi markedet det beste fiskeproduktet.

  • All pages bottom

    Fresh from the cold waters of the north