Ombygging på Vikomar

 Arbeidet med ombygging og utvidelse av anlegget på Vikomar i Harøysyndet nærmer seg ferdigstillelse.

Anlegget fremstår som en komplett og moderne pelagisk fabrikk, som nå også er rustet for ytterligere utvikling av produktene.

  • All pages bottom

    Fresh from the cold waters of the north