Årsregnskap for 2018

 Årsregnskapet for 2018 viser en omsetning på drøyt MNOK 1.900, og et resultat før skatt på MNOK 49.

Produksjonsanleggene fungerer godt, og vi er godt fornøyd med innsatsen til våre ansatte. 

Regnskapstallene viser imidlertid at driftsmarginene i fiskeforedling er relativt beskjedne. Prisene på råvarene vi videreforedler er i mange tilfeller for høye i forhold til de prisene det er mulig å oppnå i markedet. Svake driftsmarginer skaper igjen utfordringer knyttet til utvikling av markeder, produkter og produksjonsutstyr. 

Videre innebærer det å bearbeide og eksportere så store mengder sjømat en betydelig risiko knyttet til utestående fordringer samt prisfallsrisiko på varelager. Risikoen er håndterbar for vårt firma, gitt vår kunnskap, erfaring og kapitalbase.

Vi leter etter forhold vi skal bli bedre på, og jobber målrettet for å opptre i tråd med våre verdier:

Autentisk 

Fordi vår historie er sterkt knyttet til opprinnelsen av klippfiskproduksjonen i Norge.

Personlig

Fordi det ligger i vår natur å være direkte og tydelige, engasjerte og ærlige.

Kunnskapsrik

Fordi vi har høy kompetanse om produksjon av sjømat og er profesjonelle i vår rolle mellom fisker og marked.

Offensiv

Fordi vi utfordrer oss selv slik at vi til enhver tid kan gi markedet den beste sjømaten. 

  • All pages bottom

    Fresh from the cold waters of the north