Ombygging av hovedanlegg på Sperre

Vi er godt i gang med sanering av gammel bygningsmasse.

Med den store respekten vi har for arbeid og innsats tidligere generasjoner av eiere og arbeidstakere har utøvd i disse hallene, så føles det ikke bare enkelt å jevne bygget med jorden. Men det er viktig å fornye seg og det nye som skal komme vil gi oss store muligheter for sysselsetting og verdiskapning for fremtiden.

En stor takk til våre gode medarbeidere, som viser forståelse for endringene som dette innebærer i det daglige arbeidet.

  • All pages bottom

    Fresh from the cold waters of the north